Persoonsgegevens

 

Je privacy is voor ons van groot belang.

Deze Website wordt gepubliceerd door de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Wolstraat 20. Het doel van deze rubriek is u te informeren over de manier waarop wij als verwerkingsverantwoordelijke beantwoorden aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend onder de afkorting “AVG” in het Nederlands en “GDPR” in het Engels. Deze rubriek beschrijft meer bepaald de manier waarop wij uw persoonsgegevens beheren en toezien op hun bescherming in het kader van de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, alsook relevante nationale wet- en regelgevingen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op (zie contactgegevens onder aan de pagina).

Datum laatste aanpassing: 16 april 2021

 

1. Welke gegevens verzamelen we?

Het gaat om de volgende gegevens:

  • uw IP-adres
  • de datum en het uur van uw toegang tot onze Website
  • de taal die u hebt gekozen om op de Website te navigeren
  • uw identificatiegegevens (aanspreektitel, naam, voornaam, taalkeuze, e-mailadres, postadres) indien u een product van deze website aankoopt.

Daarnaast zijn er ook een aantal cookies geplaatst die de volgende gegevens verzamelen :

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

MijnWebwinkel maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

 

2. Welke gegevens worden gedeeld met derden?

Software : MijnWebwinkel
Deze webwinkel is ontwikkeld met software van het Nederlandse platform MijnWebwinkel. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MijnWebwinkel heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MijnWebwinkel is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Meer informatie op www.mijnwebwinkel.be.

Betalingsprovider : Mollie
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollies dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Meer informatie op www.mollie.com.

Facturatie en boekhouding : FactuurSturen
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van FactuurSturen. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. FactuurSturen is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. FactuurSturen gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

3. Met welk doel verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens hoofdzakelijk :

  • ten behoeve van onze dienstverlening
  • de diensten te verbeteren die op de Website worden verstrekt
  • de communicatie tussen u en ons te vergemakkelijken.

Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

4. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het behalen van de nagestreefde doelen en/of in functie van de wettelijke beperkingen. Eenmaal deze doelstellingen zijn behaald en/of de wettelijke beperkingen zijn verdwenen, verwijderen we uw gegevens door ze anoniem te maken.

 

5. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

U kunt op elk ogenblik verzoeken om het gebruik van uw gegevens te controleren, toegang te krijgen tot uw gegevens, ze te corrigeren, te verwijderen, over te dragen en u verzetten tegen het gebruik ervan, alsook vragen om ze te beperken. Hiervoor volstaat het om ons een e-mail te sturen op het volgende adres: shop[a]koninginelisabethwedstrijd.be. Wij zullen dan zo snel mogelijk al het nodige doen.

 

6. Dragen wij uw gegevens over buiten de Europese Unie?

Uw persoonsgegevens worden gehost in een land van de Europese Unie en worden niet buiten de Europese Unie overgedragen.

 

7. Wat is ons beleid inzake gegevens van minderjarigen?

Onze Website is niet gericht op kinderen jonger dan 18 jaar. Als u te weten komt dat uw minderjarig kind aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan met ons contact op via het volgende adres: shop[a]koninginelisabethwedstrijd.be.

 

8. Wat gebeurt er als het beleid wordt aangepast?

Als we dit beleid wijzigen zullen we u op de meest gepaste manier op de hoogte brengen, met name via e-mail, onze Website of andere communicatiemiddelen.

 

9. Wat doen in geval van een geschil?

In het geval van een geschil tussen ons, verbinden wij ons ertoe om de voorrang te geven aan dialoog en openheid om tot een minnelijke schikking te komen. Als er niet tot een minnelijke schikking wordt gekomen is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

Contactpersoon

Olivier Vannieu (Off The Records, namens de Koningin Elisabethwedstrijd)

Albaniëstraat 69
1060 Brussel (België)

shop[a]koninginelisabethwedstrijd.be
+32 (0)497 39 33 39

 

 

 

© 2021 - 2024 shop.koninginelisabethwedstrijd.be | sitemap | rss